Download Free Premium Joomla 3 Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net

با توجه به بحث پیش فروش پروژه ، اتمام کار در زمان معیین جزو یکی از مهمترین اهداف مدیریت محترم شرکت درگاه ضامن می باشد. با توجه به این رویکرد مدیریت شرکت تصمیم به اضافه نمودن یک دستگاه تاور کرین نمود تا سرعت ساخت پروژه افزایش یابد

پس از تحقیق و در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت ، یک دستگاه تاور کرین ۸ تن پتن مدل ۶/۴۶ از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه خریداری و به محل پروژه حمل گردید ، که پس از سرویس کامل دستگاه نصب و راه اندازی شد

تاور کرین در ابتدا با ارتفاع ۴۰ متر و بروی کالسکه در داخل گود و جنب ساختمان قدیمی معروف به خانه امیری نصب گردید و بنا بر این شد که با افزایش ارتفاع سازه تاور کرین نیز ارتفاع داده شود

در زیر عکسهای مربوط به نصب و راه اندازی تاور کرین قرار داده شده است

01_web 02_web 03_web 04_web 05_web 06_web 07_web 08_web 09_web 10_web 11_web 12_web 13_web 14_web 15_web 16_web 17_web 18_web 19_web