Download Free Premium Joomla 3 Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net

پروژه تجاری اقامتی ضامن در پائین پای مبارک حضرت رضا (ع) در خیابان نواب صفوی قراردارد . فاصله تقریبی پروژه تا حرم مطهر ۱۵۰ متر می باشد . خیابان نواب صفوی یکی از خیابانهای مهم در مشرف شدن زائران حضرت رضا (ع) میباشد ، بدلیل اینکه خیلی از دوستداران آن حضرت بنا به اعتقادات خود از پائین پای حضرت به زیارت مشرف می شوند

محل قرار گیری پروژه نبش خیابان نواب صفوی با خیابان جدید شارستان رضوی می باشد

از مزایای پروژه قرار گیری آن در محل داد و ستد شبانه روزی اطراف حرم مطهر و نزدیکی به یکی از بزرگترین و قدیمی ترین و معروف ترین بازارهای مشهد یعنی بازار رضا می باشد . با افتتاح خیابان شارستان فاصله پروژه تا بازار رضا در حدود ۵ دقیقه برای زائران می باشد

دسترسی پروژه از سه سمت به خیابان نواب صفوی ، خیابان شارستان و ره باغ رضوان می باشد 

ره باغ رضوان فضای سبزی است جهت حرکت عابران پیاده که از کنار پروژه ضامن شروع شده و به حرم مطهر ختم می شود . در این مسیر که در آینده نزدیکی تبدیل به مسیری دوطبقه خواهد شد ، تنها محل حرکت عابران پیاده بوده و هیچگونه وسیله نقلیه ای داخل آن نخواهدشد . در ضمن پروژه ضامن با توجه به مجاورات با ره باغ رضوان دسترسی به حیاط زیرین این مسیر نیز دارد

در زیر نقشه های اطراف حرم و موقعیت قرارگیری پروژه قرارداده شده است

01_webچهار قطاع پروژه های اطراف حرم مطهر و مکان قرار گیری پروژه ضامن در آن

00_web

قطاع چهار بازسازی اطراف حرم مطهر و مکان قرار گیری پروژه ضامن

03_web

نمای سه بعدی از مکان قرار گیری پروژه ضامن به همراه ساختمانهای مجاور آن

02_web