Download Free Premium Joomla 3 Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net

پروژه ضامن شامل ۴ طبقه پارکینگ طبقاتی می باشد که دو طبقه اختصاص به واحدهای اقامتی دارد و دو طبقه هم مختص واحدهای تجاری است و مزیت این پارکینگ ها دسترسی آسان به طبقات تجاری بوسیله پله برقی می باشد

در این چهار طبقه حدود ۳۰۰ دستگاه خودرو توانایی پارک دارند

( پلان طبقه منفی سوم پروژه ضامن ( پارکینگ طبقاتی

پروژه تجاری اقامتی ضامن پلان زیر زمین سوم

پلان طبقه زیر زمین سوم

( پلان طبقه منفی پنجم پروژه ضامن ( پارکینگ طبقاتی

پروژه ضامن پلان طبقه پنجم پارکینگ

پلان طبقه پنجم زیر زمین پروژخ ضامن

ورودی و خروجی پارکینگ طبقاتی پروژه ضامن در مجاورت ره باغ رضوان . این مکان با توجه به موقعیتی که دارد از ترافیک دور بوده و رانندگان به سادگی می توانند وارد پارکینگ شده و یا از آن خارج شوند

ورودی و خروجی پارکینگ طبقاتی ضامن

ورودی و خروجی پارکینگ طبقاتی ضامن